İlmi bilgisi yüksek kişiler için kullanılan gavs terimi günümüzde dini alimler için de tercih edilmektedir. Peki, gavs ne demek? Gavs ne anlama geliyor?

Tasavvuf terimi olarak bilinen gavs dini alimler için sıklıkla kullanılan bir terim olarak biliniyor.

Bir konuda ilmi bilgisi oldukça yüksek olan kişiler için kullanılan terimlerden biri olan gavs günümüzde dini alimler için de tercih ediliyor.

GAVS NE DEMEK?

Kısaca gavs “velîler zümresinin başkanı ve insân-ı kâmil anlamında bir tasavvuf terimi” olarak adlandırılabilir.

Gavs kelimesinin tam karşılığı bazı konularda kendisine müracaat edilen evliya ve alim mertebesindeki kişi anlamına gelir. Tasavvufta ve divan edebiyatında gavs terimine sıklıkla rastlanıyor.

Bast, ruhen rahatlama ve ferahlık anlamına gelir. Mutasavvıflar bu anlarında Allah'a yakın olduğu için, şeytanın vesveselerinden ve sıkıntılardan uzaktır.

Kabz ise kulun bunalması, ruhen daralması ve zor durumda olması demektir. Kişi, bast halindeyken gavsa sığınır ve ondan yardım ister.

Gavs, en büyük alimlere verilen simlerden biridir.

Geçici ve Kevni Kutub olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici kutublar, fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle yol gösterir.

Kevni kutub ise tarikat ehli demektir ve öldükten sonra bile kitaplarıyla, yaptıklarıyla örnek olmaya devam eder.

Editör: Resul AKA