Pek çok kelimenin anlamı halk arasında sanılanın aksine yanlış biliniyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘rahmet’ kelimesidir. Peki, rahmet ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre rahmet ne anlama geliyor?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre rahmet ne anlama geliyor?

RAHMET NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu TDK sözlüğü içerisinde de geçen bu kelime Arapçadan zamanla Türkçeye geçmiştir. Bağışlanmak veya lütufta bulunulma durumları şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rahmet kelimesinin anlamı bağışta bulunma ya da insanlara verilen bir çeşit lütuf olarak değerlendirilmektedir. Çoğu kişi kelimenin anlamına göre cümle kurmaktadır. TDK içerisinde de geçen bu kelime lütufta bulunulması olarak yorumlanmaktadır. Rahmet ifadesi herhangi bir şey için ödüllendirilme olarak yorumlanmaktadır.

Rahmet kelimesi Arapça içerisinde geçen ve son zamanlarda Türkçede de yer alan sözcüklerden biri olarak kullanımı bulunmaktadır.

Rahmet kelimesinin asıl anlamı ise Allah'ın yarattığı her varlık ve nimete şükretme olarak açıklanmaktadır. Rahmet kelimesi bir çeşit bağış ya da lütuf anlamları da taşımaktadır. Kelime genel bir ifade ile kullanıldığı alana göre şekillenmektedir. Rahmet kelimesi insanlara verilen lütuf olarak da bilinmektedir.

Rahmet kelimesi TDK üzerinde bağışta bulunma ve Allah'ın yarattığı her varlığı gözetmesi olarak anlamlandırılmaktadır. Lütuf kelimesi ile eşdeğer kelimelerden biri şeklinde cümle içerisinde geçmektedir.

Editör: Resul AKA