Uzman öğretmen maaşı 2024 yılında artış gösteren memur maaşları arasında yer alır. Öğretmenlere yapılan tüm iyileştirmelerden yararlanan uzman öğretmenler mesleğinde belli kriterleri taşıyan kişilerdir. Normal ve öğretmenliğin bir üst mevkisi olan uzman öğretmenler diğerlerine göre bir miktar fazla maaş aldığı söylenebilir. Bundan dolayı öğretmen maaşları araştırılırken özellikle uzman öğretmen maaşları konusunda ayrı bir başlık açılması gerekir.

Kişiler uzmanlık dereceleri ve bölümlerine göre maaş tutarları hakkında bilgi edinebilirler. Çalıştıkları kurum ve meslekte geçirdikleri tecrübe aynı zamanda evlilik veya bekar olmaları maaşlarına etki eden unsurlar arasında yer alır. 2024 yılında memur zamları ile birlikte uzman öğretmen maaşları da artış gösterenler arasında yer alır. Hemen her uzman öğretmen için belirli maaş standartları bulunur. Böyle durumlarda meslek derecesi maaşlara etki eden en önemli faktörlerden biridir.

¼ dereceli olan öğretmenlerin maaşları 26.654 Türk Lirasından 39.781 Türk Lirası’na yükseltilmiştir. Uzman öğretmenlerin maaşları ise 44.085 Türk Lirasına yükselmiştir. Maaşlar öğretmenlerin bulundukları statüye göre farklılık göstermektedir.

İçindekiler;

Uzman Öğretmenlik Nedir, Ne İş Yapar?

Uzman öğretmenlik bir öğretmenin belirlemiş olduğu bir alanda eğitim alıp uzman hale gelerek mesleğini bir adım daha öne taşımasıdır. Mesleğinde ileri düzeyde bilgi ve becerilere sahip olması anlamına gelmektedir. Uzman öğretmenler genel olarak yüksek lisans yapan ya da kendi alanlarında belirli yıl çalışarak deneyim kazanmış kişilerdir. Bu kişiler ilgili oldukları alanlarda derinlemesine bilgiye ve beceriye sahiptirler.

Uzman öğretmen olarak belirli bir akademik alan ya da meslek dalında öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenler programlara katılırlar. Bu programlarda öğretmenler hem kendi alanlarında daha derin bilgi edinme şansı bulurlar hem de güncel pedagojik yöntemleri öğrenirler. Öğretim teknikleri ve öğrenci değerlendirme yöntemleri hakkında detaylı bilgi edinirler.

Öğretmen Maaşları Ne Kadar Oldu?

Öğretmen maaşları ülke gündeminde en çok yer bulan haberler arasında yer alır. Son derece önemli bir meslek olan öğretmenlik günümüzde farklı statülerde icra edilmektedir. Stajyer, sözleşmeli, kadrolu, uzman öğretmen ve baş öğretmen olarak farklı kategorileri mevcuttur. Bundan dolayı öğretmen maaşları hakkında bilgi verirken her birini detaylı incelemek gerekir. Öğretmen maaşları 2024 bilgisi için tablodan yararlanılabilir:

Sözleşmeli Öğretmen 39.781TL
Uzman Öğretmen 44.085 TL
Başöğretmen Maaşı 51.852 TL
Uzman Öğretmen Maaşı

Teknik öğretmenler aynı zamanda ilave eğitim öğretim tazminatı alarak daha yüksek kazanç elde etme imkânı bulmaktadır. Öğretmen maaşlarında meslekte geçirilen süre son derece önemli noktalar arasında yer almaktadır.

Öğretmen Maaşlarına Etki Eden Unsurlar

Öğretmen maaşları 2024 yılının öne çıkan maaşları arasında yer alıyor. Önemli iyileştirmeler yapılan bu maaşlarda zam yapılırken her maaşa aynı oranda artırım sağlanır. Yani bir öğretmen yeni de başlasa da uzun yıllar meslekte de bulunsa aynı yüzdelik dilimdeki maaşlardan yararlanma şansına sahip olur. Böyle durumlarda maaşların farklılıkları gündeme gelir. Öğretmen maaşlarının farklılık göstermesinde yüzdelik zam oranları dışında da belirli faktörler söz konusu olur. Öğretmen maaşlarına etki eden en temel faktörler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Öğretmenin bulunduğu kademe
  • Ders saati
  • Eğitim kurumu türü
  • Bulunulan ilin ekonomik durumu
  • Öğretmenin evli ve bekar olması
  • Öğretmenin çocuk sayısı
  • Meslekteki tecrübesi
  • Öğretmenin uzman ya da başöğretmen olması

Gibi faktörler etki eden unsurlar arasında yer almaktadır. Etüt merkezi ve dershane gibi ortamlarda çalışan öğretmenlerin maaşları ise düşük hesaplanır. Bunlar hakkında net bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte doğuda görev yapan öğretmenler daha yüksek maaş alabilme imkanına sahip olurlar.

Editör: Resul AKA