Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT sona erdi. Adaylar, sınav sonrasında akıllarında kalan soruların cevaplarını araştırıyor. Bunlardan biri de "Yassıçemen Savaşı". Selçuklular ile Harzemşahlar arasında Erzincan civarında geçen Yassıçemen Savaşı, savaşın nedenleri ve savaşın sonuçları merak ediliyor. İşte Yassıçemen Savaşı ile ilgili bilgiler...

YASSIÇEMEN SAVAŞI NEREDE, NE ZAMAN OLDU? 

Yassıçemen Savaşı, 10-12 Ağustos 1230 tarihinde Erzincan yakınlarında, Anadolu Selçuklu Devleti - Eyyubiler ittifakı ile Harzemşahlar Devleti arasında yapılan muharebedir. Kesin Selçuklu ve Eyyubi zaferiyle sonuçlanan bu muharebe sonrasında Harzemşahlar Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar sınır komşusu olmuştur.

SAVAŞIN NEDENLERİ

Harzemşahlar Devleti, 12. yüzyıl boyunca günümüzdeki Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkelerinin topraklarında kuvvet kazanan, İran ve Azerbaycan'ı da etki alanında bulunduran bir Türk devletiydi. 1220 yılında Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın Orta Asya'ya saldırıya geçmesi sonucu Harzemşahlar , Moğol istilasıyla karşı karşıya kaldılar. Semerkant, Buhara ve Urgenç kentlerini ellerine geçiren Moğollar, Harzemşahlar Devleti'ne de büyük bir kayıp verdiler.

Harezmşahların başına geçen Celaleddin Harezmşah, ordusuyla birlikte Hindistan'a doğru kaçmaya başladı. Ancak onlara yetişen Moğollar, İndus Nehri civarında Harezmşah ordusunu tekrar yenilgiye uğrattılar. Bu sefer Celaleddin Harezmşah, en yakın kumandanlarıyla birlikte Doğu Anadolu'ya yöneldi.

1229 yılında Celaleddin Harezmşah, Ahlat kentini kuşattı. 8 aylık bir kuşatmadan sonra şehri ele geçirdi ve yağmaladı. Bu olay üzerine Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında bir savaş kaçınılmaz hale geldi.

SONUÇ

I. Alaeddin Keykubad bu zaferden sonra devletin sınırlarını Tiflis’e kadar genişletti. Ahlat, Bitlis, Van, Adilcevaz, Malazgirt gibi şehirleri ele geçirdi. Ancak bu başarı aradaki Harzemşahları ortadan kaldırarak Selçukluları Moğollarla karşı karşıya getirdi. Baycu Noyan kumandasındaki Moğollar Anadolu'ya girerek saldırılara başladılar. 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda Moğollar, Selçukluları yenilgiye uğratarak Anadolu'yu istila ettiler.

Editör: Resul AKA