Resesyon ifadesi, ekonomide uzun süreli olarak yaşanan durgunluğu ifade eder. Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır. Aynı zamanda, resesyon oluşumu öncesi ülkelerin ekonomik piyasalarının ve finans işlemlerinin durgunlaştığı, riskli tabloların oluştuğu gözlemlenir. Resesyon oluşumu, resesyon oluşumunda etkili makro ekonomik veriler, resesyondan korunma işlemi hakkında bilgiler, alt başlıklardan öğrenilirler.

Resesyon Nasıl Oluşur?

Resesyon gerçekleşmesi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Ekonomi büyüme hızın yavaşlaması halinde resesyon oluşur.
 • Nüfus artışının hızla çoğalması, ülke ekonomisinin durağanlaşması halinde resesyon oluşur.
 • Makro ekonomik göstergelerin durulması ve düşüşe geçmesi halinde resesyon oluşur.
 • Ticari yatırım hacminin küçülmesi ve yatırımların durulması ile resesyon oluşur.
 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın düşmesi veya durgunlaşması ile resesyon oluşur.

Ülkelerin ekonomik ve finansal durumlarının durağanlaşması, resesyon oluşumunun habercisidir. Resesyonun önlenmesi için ülkelerin ekonomik önlemler alması gerekir.

Resesyonu Etkileyen Makro Ekonomik Veriler

Resesyonda etkili makro ekonomik göstergeler şu şekilde sıralanırlar:

 • Endüstriyel üretim koşullarının daralması resesyon oluşumunu etkiler.
 • Kişilerin istihdam düzeylerinde azalma ve durgunluk resesyon oluşumunu etkiler.
 • Toptan ticari işlemler için sunulan verilerin değer kaybı, resesyonu tetikler.
 • Perakende ticari işlemlerin daralması, resesyon oluşumunu etkiler.
 • Ülkede yer alan reel gelir oranlarının hesaplamaları resesyon oluşumunu etkiler.

Tüm bu makro ekonomik verilerde yaşanılan düşüş ve daralma etkileri ile resesyon oluşumu gözlemlenir.

Resesyondan Korunmak

Resesyondan kaçınma işlemi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanırlar:

 • İstihdam oranı arttırılmalı,
 • Üretim ve ticaret sektörleri teşvikleri verilmeli,
 • Enflasyon ile mücadele politikaları benimsenmeli,
 • Ani ekonomik kriz durumlarına karşın ekonomik önlem modelleri bulundurulmalıdır.

Resesyon, özellikle büyümekte ve gelişmekte olan ülkelerin çok fazla karşılaştıkları bir risk çeşididir. Ekonomik olarak durgunluk yani resesyon, en fazla gelişmekte olan ülkelerde görülür.

Editör: Resul AKA