Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) tarafından 29 Şubat 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Onayı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklamalar yapıldı.

Açıklama Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) kurulu tarafından KAP'a yapıldı. Havayolu şirketi, yatırımcılarına yüzde 388,75995 bedelsiz pay vereceğini duyurdu.  Şirketin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Paylara İlişkin Primler” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılacağı duyuruldu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 29.02.2024 tarihli karar uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 28.02.2024 tarihli kararına istinaden Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Paylara İlişkin Primler” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine ilişkin olarak, artırıma konu 397.700.293 TL tutarındaki “Paylara İlişkin Primler”in “Sermaye” hesabına aktarıldığı, bahse konu aktarımın Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 29.02.2024 tarih ve YMM .1631/2024-08 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda;

1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine;

2. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Şirket Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin ekli şekilde yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına;

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına;

4. İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesi, ilgili idari kurumlar nezdinde başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'' denildi.

Kaynak: Halkaarz.net