Midyat Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Veysi Şahin başkanlığında, Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nun da yapıldı.

Belediye Meclisinin açılışı yoklama ile başladı. Başkan Şahin tarafından tek tek okunan gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

Bir önceki 2024 Nisan ayına ait meclis kararlarının üyelere dağıtıldı.

Belediyenin 2023 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının mecliste görüşülmesi ve karara bağlanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle (AYKOME) cadde, bulvar, meydan, sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler ve kazılar için izinlerin ve ruhsatların Mardin Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı ücret tarifesine göre uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanarak oy birliği ile kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantısının 3 Haziran'da yapılmasına karar verildi.Midyat Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı (4)

Kaynak: Selahattin EROL