Büro Emekçileri Sendikası (BES) Mardin Şubesi Hükümetin aldığı "tasarruf kararlarına" ilişkin basın açıklaması yaptı. Karayolları Parkı’nda gerçekleştirilen açıklamaya çok sayıda kamu emekçisi ve emekliler katıldı. Açıklamayı BES Mardin Şube Başkanı Fırat Ergül okudu.


İktidarın sebebi olduğu ekonomik krizin faturasını; başta kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek istediğini söyleyen Ergül, "Bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için, işe yarayacağına kendilerinin bile inanmadığı 2028 yılında yapılacak genel seçimlere ayarlı bir ekonomik program açıklayarak, dillerinin altındaki baklayı çıkardılar" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf karılarını açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediğine dikkat çeken Ergül, "kamu tasarruf ve verimlilik paketi"nin ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketi olduğunu söyledi. 

Halktan toplanan vergiler, kamu işletmelerinin satışından elde edilen gelirler ve dışarıdan alınan borçlarla hükümetin kamu kaynaklarını belli bir zümreye "ucuz sermaye" olarak aktardığını savunan Ergül, "Mali disiplinden bahsediyorlar. Hasta garantili şehir hastanelerine, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenlerin bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor. Üretim ekonomisinden uzak; kendine yeterliliği olan bir tarım ekonomisi inşa etmek yerine, saman dahil 'yapılan eleştirilere, paramız var ki alıyoruz' diyerek her türlü tarımsal ürünün dışarıdan tedarik edenler, enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarından bahsediyor" dedi. 

'KAZANILMIŞ HAKLAR GASP EDİLMEK İSTEMİYOR'

İktidarın açıkladığı ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış haklarının gaspedilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesinin planlanmakta olduğunu söyleyen Ergül, sözlerine şöyle devam etti:

“ - Uzaktan, esnek çalışma biçimlerini geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasp edilmesi,


- Kamu emekçileri ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının
baskılanması, taban maaşın düşük tutulması,

- 3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü artırmak, performans, kota, angarya vb. uygulamaları yaygınlaştırma,

- Kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım vb yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması,

- Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak, ihtiyaç olan okul, hastane vb. kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması,

- Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır."

İKTİDARA UYARI 

Kamunun yarattığı istihdam olanaklarının liyakattan uzak, mülakat denilerek yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürüldüğünü kaydeden Ergül, "İktidar tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın liyakati tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz" dedi. 

İktidara uyarıda bulunduklarını söyleyen Ergül, şöyle devam etti: "Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez. Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla kamu özel iş birliği projeleri adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol, köprü; hasta garantili hastanene; yolcu garantili hava limanı gibi işler sonucunda zengin ettiklerinizden; kur korumalı mevduat tasarrufu ile köşeyi dönenlerden tasarruf yapın, biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil." 

EMEKÇİ VE EMEKLİLERE ÇAĞRI 

Sözlerinin devamında da kamu emekçilerine ve emeklilere çağrıda bulunan Ergül, şunları söyledi: 

"- Kazanılmış haklarımızı savunmak, kamunun tasfiyesine dur demek için,

- Esnek kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencemize, geleceğimize sahip çıkmak için,

- Krizin bedelini uygulanan ekonomik politikalar sonucunda zengin edilenlerin ödemesi için,

Aşağıdakı taleplerimizle işyerlerinde ortak mücadeleyi örelim, kazanılmış haklarımızı birlikte savunalım;

- Yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret,

- Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması,

- 3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi,

- Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının %10'a indirilmesini, hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesi,

- Mülakatın kaldırılması kamuda liyakatin tesis edilmesi,

- Grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasası için

- İnsanca bir yaşamı direne direne kazanacağız!"

Kaynak: mardinhaber.com.tr / Bayram Kerimoğlu