12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konuları 2023-2024 yılı müfredatına göre aşağıda paylaşılmıştır. Siz değerli öğrencilerimiz bu yazımızdan tüm ünitelere göz atabilir ve buna göre bir çalışma planı hazırlayabilirsiniz.

İlkçağlardan günümüze kadar pek çok tarihi gelişme meydana gelmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Gerek inkılaplar gerek anlaşmalar Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle 12. sınıf içerisinde müfredatta yer alan bu ders yakından takip edilmesi gereken bir derstir. İçerisinde yer alan tarihler ve kavramlar gibi konular büyük öneme sahip olmaktadır.

İçindekiler;

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konuları ve Müfredatı

Mevcut doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun bir müfredat meydana getirilmiş ve öğrencilerin işlemesi için programlaştırılmıştır. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konuları ve müfredatı her yıl olduğu gibi bu yıl da güncel olarak programlarda yerini aldı.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem Konuları

Lise son sınıfta meydana gelen bu ders aynı zamanda TYT üniversite sınavı içerisinde de kaynak haline gelmektedir. Öğrenciler tarafından tarihin günümüze yakın kesimini anlatan bu konu mutlaka düzenli ve titiz bir şekilde çalışılmalıdır. Tarihi kronoloji ve kavramlar gibi detaylar bilindiği takdirde bu ders içerisinde başarılı olmak oldukça kolay olacaktır. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen müfredat imkanı ile birlikte öğrencilerin kavramasının daha kolay bir hale getirilmesi amaçlanır. 2023 ve 2024 yılı düzenlenmiş 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem konuları şu şekildedir;

1. Ünite: İki Küresel Savaş Arasında Dünya

 • I. Dünya Savaşı’nın Siyasi ve Ekonomik Sonuçları
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC) Kurulmasının Orta Asya Türk Toplumlarında Meydana Getirdiği Değişim
 • Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulmasının ve Afrika’daki Sömürgecilik Faaliyetlerinin Siyasi Sonuçları
 • Modern Kara, Deniz ve Hava Hakimiyet Teorileri
 • Japonya’nın Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç Olması
 • İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
 • İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Sosyokültürel Olaylar ve Bilimsel Gelişmeler

2. Ünite: II. Dünya Savaşı

 • İki Savaş Arası Dönemde Oluşan Uluslararası Siyasi, Ekonomik ve Askeri Denge ile II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri
 • II. Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Olaylar
 • II. Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri
 • II. Dünya Savaşı’nın Siyasi ve Ekonomik Sonuçları
 • II. Dünya Savaşı’nın Kültürel, Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Etkisi
 • II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin İzlediği Dış Politika Stratejileri
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomi ve Sosyokültürel Gelişmeler

3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

 • II. Dünya Savaşı Sonrası Oluşan Yeni Güç Dengelerinin Oluşum Sürecinde Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler
 • Asya ve Afrika’daki Sömürgecilik Faaliyetleri ve Bağımsızlık Mücadeleleri Çerçevesinde Meydana Gelen Olaylar
 • Soğuk Savaşı Dönemi’nde Dünyada Meydana Gelen Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler
 • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türk Dış Politikasında Meydana Gelen Gelişmeler
 • Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen, Siyasi, Sosyokültürel ve Ekonomik Gelişmeler

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.  Dönem Konuları

Üniversite sınavı için de ayrı bir önem taşıyan 12. Sınıf öğrenciler için takip edilmesi gereken derslerin başında yer alıyor. Özellikle her yıl eklenen ve çıkan konular ile birlikte müfredatlar değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte değişen konular ile sınav konuları da farklılık gösteriyor. Bu yüzden takip edilmesi gereken 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem Konuları şu şekildedir;

4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası

 • Yumuşama Dönemi’nde Ortaya Çıkan Siyasi ve Askeri Gelişmeler
 • Küresel Güçlerin Enerji Kaynakları Üzerindeki Rekabetinin Orta Doğu’daki Siyasi Gelişmelere Etkileri
 • Yumuşama Dönemi’nde Dünyadaki Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler
 • Yumuşama Dönemi Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler
 • Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyokültürel ve Ekonomik Gelişmeler
 • 1980’li Yıllarda Türkiye’deki İç ve Dış Gelişmeler

5. Ünite: Küreselleşen Dünya

 • SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarını Kazanmaları
 • Avrupa’da Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler
 • Küreselleşen Dünyada Orta Doğu ve Afganistan’da Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler
 • Küreselleşen Dünyadaki Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler
 • Küreselleşen Dünyada Öne Çıkan Olay ve Olgular
 • 1990 Sonrası Türk Dış Politikasındaki Gelişmeler
 • 1990 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler

Kaynak: Gelir Evin