Coğrafya sadece sözel alanı seçen öğrencilere gösterilmekte olan ders olarak karşımıza çıkmaktadır. 10. Sınıf Coğrafya konuları da, temel yeterlilik sınavına girecekler için oldukça kapsamlı konuları barındırmaktadır.

İçindekiler;

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

10. sınıf Coğrafya müfredatı ilk olarak coğrafya bilimini işlemektedir. Genel olarak dünyanın yapısı ve doğal sistemlerin görülmekte olacağı bu müfredat içerisinde, biraz daha sözel ve ezbere dayalı olarak konular ele alınmaktadır. Bu nedenle de, sayısal olarak çözümler yerine günlük olarak yapılan pratikler ile çalışma gerçekleştirmeniz oldukça önem teşkil edebilmektedir.

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem Konuları

 • Dünya’nın Tektonik Oluşumu
 • Jeolojik Zamanlar
 • Türkiye’nin Tektonizması
 • İç Kuvvetler
 • Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri
 • İç Kuvvetlerin Türkiye’deki Yeryüzü Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi
 • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’de Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin Dağları, Ovaları ve Platoları
 • Yeryüzündeki Su Kaynakları
 • Okyanuslar
 • Denizler
 • Göller
 • Akarsular
 • Yeraltı Suları ve Kaynakları
 • Türkiye’nin Su Kaynakları
 • Yeryüzündeki Toprak Çeşitliliği
 • Toprağın Oluşum Süreci

10. sınıf Coğrafya konuları içerisinde birinci dönem eğitim hayatında, dünyanın oluşumları ve bu oluşumlar ile ortaya çıkmakta olan bazı süreçler işlenir. Bu süreç ile dünyada yer alan oluşum süreçleri, ülkemizde oluşan iç ve dış kuvvetler gibi konular ele alınarak dönem tamamlanmaktadır. Bu konular ise, bir kağıda çeşitli oluşum şekilleri çizimi ile daha iyi bir şekilde pratik yapılabilmektedir.

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem Konuları

 • Türkiye’deki Toprakların Dağılışı
 • Türkiye Topraklarının Kullanımı
 • Bitki Topluluklarının Sınıflandırılması ve Dağılışı
 • Türkiye’deki Bitki Toplulukları ve Dağılışı
 • Nüfus Özellikleri
 • Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi
 • Nüfus Artış Hızı İle Ülkelerin Kalkınması Arasındaki İlişki
 • Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Piramitleri
 • Türkiye Nüfusunun Dağılışı ve Yapısal Özellikleri
 • Dünyada ve Türkiye’de Göçler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri
 • Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı ve Etkileri

İkinci dönem 10. Sınıf Coğrafya konuları da birinci döneme göre çok farklılık göstermemekte. Birinci dönemim devamı olarak işlenen konularda yine ezbere yönelik olan konular ele alınmaktadır. Genel olarak ise  10. Sınıf coğrafyaya giriş dersi gibi düşünülebilir. Her konu fazla derinlemesine girmeden öğretilir. Ama öğretilenler de ilerleyen yıllarda sürekli karşınıza çıkar ve ayrıntıları öğrenmek için işinize yarar.

Editör: Resul AKA